גיא גירידיש

דיבורים קדושים מהנועם העליון


רק אור הצדיק מאיר בכל העולמות וזה הבחירה שלנו מה לעשות עם זה, מי שרוצה להישאר בחושך בידו האפשרות, הצדיק לא לוקח לאדם את בחירה אבל דע לך שיש באפשרותך לשוב אל השם יתברך בכל רגע, אם רק תרצה הצדיק ירחץ אותך ויחתל אותך כמו תינוק עד שבתוכך יצמח רצון לינוק  רק מדדי הקדושה